Perspectis is aangesloten bij de klachtencommissie sinds januari 2017!

Procedure bij een klacht:

  1. Er wordt een melding gemaakt door klant bij Perspectis Orthopedische Schoentechnieken BV: de klacht wordt schriftelijk vastgelegd in het elektronisch- en papieren dossier.
  2. Binnen 5 dagen wordt een afspraak met de klant gemaakt; gezamenlijk bespreken van de klacht. Op deze afspraak wordt de klacht besproken en vastgelegd.
  3. Oplossingsgericht te werk gaan: Verdere afspraken worden gemaakt om het probleem op te lossen, dit wordt gedocumenteerd.
  4. Nazorg: Na twee weken wordt de klant telefonisch benaderd door het secretariaat om te horen of de klacht naar tevredenheid is opgelost, of dat er nog een afspraak nodig is om tot een oplossing te komen. Natuurlijk hebben wij een open communicatie en samen overleggen we steeds, hoe we een oplossing kunnen vinden.
  5. Bij een geschil tussen beide partijen zal er gebruik worden gemaakt van de klachtencommissie (ECKG Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht), zie bijlagen PDF bestand.

Wanneer u de punten 1 t/m 4 hebt doorlopen bij ons (en komen we er samen niet uit), dan is de volgende stap, stap 5:

U kunt het klachtenformulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Adresgegevens:
Perspectis, afdeling Klachtencommissie
Eikenlaan 17
8051 BD  Hattem